Drugi tir železniška proga Divača–Koper

Drugi tir železniška proga Divača–Koper

Izvajalec: JV Kolektor CPG d.o.o.

Dolžina:  27,1 km

Ocenjena vrednost gradbenih del:  811 mio evrov

Število predorov: 7 (najdaljši: 6.714 m)

Skupna dolžina predorov, servisnih in izstopnih cevi: 37,4 km

Skupna dolžina viaduktov: 1,3 km

Skupna dolžina dostopnih in vzdrževalnih cest:     22,8 km

Namen drugega tira železniške proge Divača–Koper

  • zagotovitev sodobne in zmogljive železniške navezave tovornega pristanišča Koper na železniško omrežje v Sloveniji in posledično tudi na širše evropsko železniško omrežje;
  • dokončna odprava vseh omejitev prepustne in prevozne zmogljivosti železniške proge od Kopra do cepišča v Divači;
  • povečanje zanesljivosti obratovanja železniške proge od Kopra do Divače;
  • povečanje stopnje varnosti prometa;
  • skrajšanje voznih časov;
  • zmanjšanje vplivov na okolje in zmanjšanje tveganj za okolje;
  • dodatno povečanje deleža prepeljanega tovora po železnici;
  • omogočanje in povečanje uporabe okolju prijaznejše vrste transporta.