GRADBENI DELAVEC

  • Osnovno izvajanje gradbenih del
  • Gradnja temeljev, zidov, stebrov, mostov, betoniranje cest, izgradnja tunelov, poznavanje polaganja armature
  • Polaganje tlakov in izdelava jaškov
  • Opravljanje meritev in poznavanje branja gradbenih načrtov

PRIJAVA ZA DELOVNO MESTO