KREDIBILEN PARTNER NA MEDNARODNEM TRGU

Smo slovensko podjetje

s slovensko, nemško in avstrijsko koncesijo za zaposlovanje kadrov na trgu znotraj EU s poudarkom na področjih gradbeništva, električnih napeljav, proizvodnih in skladiščnih dejavnosti.

V podjetju AMOMONT, d.o.o. v tujini in Republiki Sloveniji redno zaposlujemo več kot 500 oseb, od katerih je največ zaposlenih v gradbenih dejavnostih, sledijo elektroinštalaterska dela, skladiščno poslovanje ter proizvodna dejavnost.

Sodelujemo z večino največjih in renomiranih gradbenih podjetij na evropskem trgu, kjer naši zaposleni konstantno delajo pri več kot 20ih projektih, in z velikimi podjetji na domačem trgu, izvajamo dela na več kot 10ih projektih.

NAŠA VIZIJA JE NA DOMAČEM IN EVROPSKEM TRGU ZAGOTAVLJATI KVALITETNO IN ZANESLJIVO DELOVNO SILO TER POSTATI NAJZANESLJIVEJŠI POSLOVNI PARTNER V TEJ PANOGI.

Cilji podjetja so nenehno izboljševati kakovost storitev, stabilnost poslovanja, pridobivanje referenčnih priporočil poslovnih partnerjev in krepiti prepoznavnost tako doma kot v tujini.

Delujemo od leta 2011

Od takrat do danes smo pridobili neprecenljive izkušnje na področju posredovanja kadra na mednarodnem trgu, kar se odraža v dolgoletnih partnerstvih z naročniki in zaposlenimi ter v stalni rasti in razvoju podjetja. Skrbno spremljamo in se uspešno prilagajamo nenehnim spremembam na trgu dela in zaostrenim konkurenčnim razmeram doma in v tujini, kar dokazujemo s konstantno rastjo obsega poslovanja. To nam daje dober zagon tudi za prihodnost.