KREDIBILEN PARTNER NA MEDNARODNEM TRGU

Smo slovensko podjetje

s slovensko, nemško in avstrijsko koncesijo za zaposlovanje kadrov na trgu znotraj EU s poudarkom na področjih gradbeništva, električnih napeljav, proizvodnih in skladiščnih dejavnosti.

V podjetju AMOMONT, d.o.o. v tujini in Republiki Sloveniji redno zaposlujemo od 300 pa vse do 450 oseb, od katerih je največ zaposlenih v gradbenih dejavnostih, sledijo elektroinštalaterska dela, skladiščno poslovanje ter proizvodna dejavnost.

Sodelujemo z večino največjih in renomiranih gradbenih podjetij na evropskem trgu, kjer naši zaposleni konstantno delajo pri več kot 20ih projektih, in z velikimi podjetji na domačem trgu, izvajamo dela na več kot 10ih projektih.

NAŠA VIZIJA JE NA DOMAČEM IN EVROPSKEM TRGU ZAGOTAVLJATI TER POSTATI NAJZANESLJIVEJŠI POSLOVNI PARTNER V TEJ PANOGI.

Cilji podjetja so nenehno izboljševati kakovost storitev, stabilnost poslovanja, pridobivanje referenčnih priporočil poslovnih partnerjev in krepiti prepoznavnost tako doma kot v tujini.

Delujemo od leta 2011

Od takrat do danes smo pridobili neprecenljive izkušnje na področju posredovanja kadra na mednarodnem trgu, kar se odraža v dolgoletnih partnerstvih z naročniki in zaposlenimi ter v stalni rasti in razvoju podjetja. Skrbno spremljamo in se uspešno prilagajamo nenehnim spremembam na trgu dela in zaostrenim konkurenčnim razmeram doma in v tujini, kar dokazujemo s konstantno rastjo obsega poslovanja. To nam daje dober zagon tudi za prihodnost.