SKLADIŠČNIK

  • Prevzem in izdaja skladiščnega blaga
  • Upravljanje z viličarjem
  • Evidentiranje skladiščnega blaga
  • Vodenje evidence stanja zalog

PRIJAVA ZA DELOVNO MESTO