Engelbergbasistunnel

  • Izvođač: Baresel Tunnelbau GmbH
  • Dužina: 2530 m
  • Početak izgradnje: 25. srpnja 1995
  • Broj cijevi: 2
  • Vozila po danu: 110.000

Nakon otkrića pukotina i deformacija u stijeni tunela duljine oko 200 m, sada se planira obnova od 110 milijuna eura za razdoblje 2018. – 2023. Sve trake trebale bi biti dostupne. Očekuje se da će trake biti zatvorene noću i vikendom. Kalcijev sulfat pronađen je u duljini od 450 m, od čega je 175 m ugroženo. Na tom području potrebno je ojačati krovnu ploču te povući čelični okvir u zidove i strop i napuniti ga betonom. Radovi bi se trebali odvijati neprekinuto, a financirat će ih savezna vlada. Pripreme za obnovu koja je koštala 20 milijuna eura započele su u ljeto 2016. Očekuje se da će se građevinski radovi u tunelima odvijati od travnja 2020. do 2024. godine.

engelbergbasistunnel